باقلوا استانبولی ویژه

(هزینه بسته بندی و پیک در محل از مشتری دریافت میگردد)

65000 تومان 65000 تومان
سوپ ریحون

سوپ جو با طعمی بی نظیر

(هزینه بسته بندی و پیک در محل از مشتری دریافت میگردد)

0تومان
زیتون پرورده

(هزینه بسته بندی و پیک در محل از مشتری دریافت میگردد)

48000 تومان 0 تومان
نان و ریحون و پنیر

پیش غذای مخصوص ریحون

(هزینه بسته بندی و پیک در محل از مشتری دریافت میگردد)

40000 تومان 0 تومان