• باقلوا استانبولی ویژه

  (هزینه بسته بندی و پیک در محل از مشتری دریافت میگردد)

  65000 تومان 65000 تومان
  سوپ ریحون

  سوپ جو با طعمی بی نظیر

  (هزینه بسته بندی و پیک در محل از مشتری دریافت میگردد)

  0تومان
  زیتون پرورده

  (هزینه بسته بندی و پیک در محل از مشتری دریافت میگردد)

  48000 تومان 48000 تومان
  نان و ریحون و پنیر

  پیش غذای مخصوص ریحون

  (هزینه بسته بندی و پیک در محل از مشتری دریافت میگردد)

  40000 تومان 40000 تومان